WIJKCOÖRDINATOR

Wijkcoördinator Koolhof stelt zich voor

Voor degene die me nog niet kennen…

De afgelopen periode heb ik al diverse mensen mogen ontmoeten, wat ik als zeer prettig heb ervaren. Hierbij wil ik me uitgebreid aan alle inwoners van De Koolhof voorstellen. 

Mijn naam is Margriet Eickes en sinds 1 december 2018 ben ik vanuit de LEVgroep Deurne,  werkzaam in en voor de wijk Koolhof. Als wijkcoördinator ben ik een aanspreekpunt​ in de wijk voor vragen, wensen en ideeën. Samen met u zoeken naar mogelijkheden, passend bij uw vraag of wens.

Als wijkwerker neem ik de vraag of wens niet van u over, maar ik denk en doe vooral mee in het vinden van een voor u passende oplossing.

Enkele voorbeelden waarbij ik een ondersteunende rol kan bieden;

  • Ik kan meedenken om zo vraag en aanbod van inwoners bij elkaar te brengen.
  • Ik kan ondersteuning bieden bij het opzetten van een project en samen met u op zoek gaan naar bv. fondsen of helpen bij het schrijven van een plan van aanpak.
  • Ik kan mee denken en zoeken naar wie u kan helpen bij het invullen van formulieren of aanvragen van toeslagen?
  • Maar ook samen nadenken over hoe het gaat in de wijk. Hoe leef je met en voor elkaar in de wijk? En wil je dit met elkaar bespreken door bv. een straatvergadering te organiseren dan ondersteun ik graag samen met de wijkraad om dit te realiseren.
  • En weet u de weg niet in het woud van organisaties en diensten? Dan zoek ik graag samen met u naar de juiste instanties en/of personen binnen de gemeente of Bergopwaarts.

Ik werk samen met de wijkraad. Zo bespreken we samen de gang van zaken in de wijk en denken we na over het verbeteren van de woon- en leefomgeving. 

Ik wil graag het signaal van wijkbewoners oppikken, over het gemis van een ontmoetingsruimte in de Vlieger. Dit is immers het hart van de wijk.

Op dit moment gebeurt er al veel in de wijk. Zo is de wijkraad bijvoorbeeld al bezig met gesprekken met de basisschool om een ontmoetingsruimte in De Vlieger te creëren. 

Er zijn veel ideeën en kansen voor de Koolhof. 

Veel mensen die zelf de schouders eronder zetten om mooie dingen te doen voor de wijk. 

Waar ik nu al bij betrokken ben:

  • Speeltuintjes (her)inrichten door betrokken ouders
  • Wijkkrant weer opnieuw uitgeven
  • Open inloop opzetten om elkaar te kunnen ontmoeten
  • Bijeenkomsten voor mantelzorg (wijkgericht) organiseren

Iedere woensdagochtend van 10.00 – 12.00 uur ben ik in De Vlieger (ruimte van de wijkraad) voor iedereen uit De Koolhof te spreken. 

Loop gerust eens binnen om kennis te maken of om een afspraak te maken.  

Telefonisch ben ik bereikbaar op nummer 06 81 53 16 02, en via de mail margriet.eickes@levgroep.nl

Hopelijk zien en spreken we elkaar een keer, waar dan ook! Ik ben oprecht nieuwsgierig naar iedereen die in de wijk woont.